Zapraszamy na konkurs

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS 1– 8

DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM:

CZYTANIE JEST FAJNE;
na plakat reklamujący czytanie, bibliotekę, bądź też konkretną książkę


 

 

Regulamin konkursu

 Cele Konkursu:

  – rozwijanie zainteresowań czytelniczych

  – zachęcenie uczniów do aktywności twórczej;

  – rozwijanie umiejętności graficznych, plastycznych i informatycznych;

  – promocja książki i biblioteki.

 

   Temat Konkursu: Czytanie jest fajne!

   Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora.

 

  Uczestnicy Konkursu:

  Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1– 8.

  Warunki uczestnictwa w Konkursie:

   Uczestnicy konkursu przygotowują plakat promujący bibliotekę, czytanie, bądź też konkretną książkę.

    Plakat powinien być w formacie A4, wykonany w dowolnej technice.

    Praca powinna składać się z obrazka i korespondującego z nim komentarza tekstowego.

    Tekst powinien w sposób krótki, najlepiej humorystyczny, przekazywać przesłanie konkursu.

    Praca zgłoszona na konkurs musi być wykonana osobiście przez uczestnika.

Plakat powinien zostać dostarczony do biblioteki szkolnej do 15grudnia 2023 r.

z metryczką: imię i nazwisko autora oraz klasa.

Zapraszamy, czekają nagrody!