Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym.

 Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym. 
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Przedstawiamy regulamin konkursu.

Regulamin Konkursu  „NATURA I PRZYRODA W OBIEKTYWIE”

 1. Konkurs szkolny jest otwarty dla wszystkich fotografujących miłośników przyrody.
 2. Zdjęcia muszą zostać wysłane na adres banas.b@gazeta.pl w formie cyfrowego pliku lub dostarczone na pendrive do sekretariatu naszej szkoły.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatną publikację w kalendarzu i w Internecie na stronie naszej szkoły spkwaczala.pl, mającą na celu rozreklamowanie konkursu. Autorzy, którzy nadsyłają swoje prace oświadczają tym samym, iż są właścicielami wszystkich praw autorskich do nadesłanych prac.
 4. Fotografie cyfrowe: Rozdzielczości min. 1200 x 900 piks max. 1800 x 1200 zatytułowane według wzoru:
  Imię nazwisko nr_kolejny  np Jan_Kowalski_nr1.
 5. 6. Zdjęcia zawierające wszelkie ozdobniki, ramki, fotomontaże zostaną odrzucone.
 6. Zabrania się obróbki, fotomontaży i filtrów.
 7. Każdy uczestnik ma prawo wystawienia w konkursie do 6 zdjęć.
 8. Termin nadsyłania zdjęć upływa z dniem 31.10.2022 r.
 9. Prace nie mogły brać udziału w innych konkursach.
 10. W przypadku spornym, kiedy jury nie będzie miało pewności czy praca została wykonana w sposób prawidłowy(obróbka), uczestnik jest zobowiązany do wysłania oryginalnego pliku cyfrowego.

Zgłoszenie prac jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Jego ostateczna interpretacja
i sporne sprawy pozostają w gestii organizatora czyli Stowarzyszenia MOST. Zdjęcia nie podpisane, nie regulaminowe i wysłane po terminie zostaną odrzucone.