Debata Oksfordzka
W naszej szkole odbyła się „Debata Oksfordzka”   na temat: „Czy w dzisiejszych czasach potrzebni są patrioci – budowanie nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej w kontekście Powstania Styczniowego”. Temat przewodni debaty to ” Powstanie Styczniowe- świadome bohaterstwo, czy narodowa porażka. Została ona zorganizowana w ramach projektu „Ślady Powstania Styczniowego” realizowanego przez Stowarzyszenie dla Edukacji Most, a finansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Uczestnicy debaty spierali się ze sobą przytaczając merytoryczne argumenty. Wygrało stronnictwo, które głosiło tezę, że w każdym czasie potrzeba ludzi oddanych Polsce. Powstanie Styczniowe pogłębiło świadomość Polaków i wzbudziło w nich potrzebę niepodległości. Niepodległość naszej ojczyzny jest ważna również dla współczesnego patrioty.