foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!!

...... Szkoła Podstawowa w Kwaczale

....... ul. Jana Pawła II 2, 32-566 Kwaczała

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kwaczale informuje, że w wyniku postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2020/2021 wszystkie wnioski i zgłoszenia kandydatów zostały rozpatrzone pozytywnie i wszyscy zostali zakwalifikowani.

Na stronie internetowej www.cke.gov.pl, będą codziennie zamieszczane zestawy powtórkowe dla klasy 8.
O godz. 15.00 będą pojawiać się odpowiedzi.
Klasa 8 warto to przerobić. Trzymamy za was kciuki.
Podaję link:
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Kwaczale Rights Reserved.